Tag Archives: alternaív gyógyászat

vastagbel

Vastagbélgyulladás lelki okai…

Vastagbélgyulladásra utaló tünetek az emésztőtraktus fájdalma, valamint a véres-nyálkás hasmenés.

vastagbel1

A vér és a nyálka ősi szubsztanciák, melyek magát az életet, annak eredetét jelképezik.

A beteg ezeknek az anyagoknak bizonyos mennyiségétől megszabadul, úgy is fogalmazhatnánk, hogy lényének vagy lelkének bizonyos részét mintegy feláldozza környezete érde­kében.

A reakció kiváltásában nem annyira a környezet vagy egy adott személy iránti szeretet játszik szerepet, hanem nagy valószí­nűséggel az attól való félelem, hogy az ember saját lényét, önálló véleményét és életszemléletét kiépítse, hiszen a szemé­lyiség és egyéni gondolkodás gyakran ellentétben állhat mások véleményével, következésképpen bizonyos fokú keménységet, eltökéltséget és következetességet kíván.

A colitis-betegből mindez hiányzik. Inkább alárendeli magát másoknak és feladja álláspontját, csakhogy elkerülje a nézeteltéréseket.

A Vastagbélgyulladás lelki oka összefoglalva:
Saját véleményünk vállalásától való félelem, önmagunk kinyilvánításának hiánya, összeütközé­sek kerülése

Amit tenni kell:
Az ilyen embernek meg kell tanulnia érvényre juttatni saját véleményét, kitartani jogosnak vélt álláspontja mellett. Erősebb önbizalomra és magabiztosságra van szüksége, s fejlesztenie kell abbéli képességét, hogy nyíltan és világosan szót tudjon érteni másokkal.

Ne várjunk el dolgokat!

elvaras

Az életben előfordulnak olyan helyzetek, amelyek nem elvárásaink szerint alakulnak, ezért hajlamosak vagyunk a körülöttünk élőket hibáztatni olykor-olykor, ahelyett, hogy a fontos dolgokra, emberekre összpontosítanánk. Ne várjuk el, hogy egyet értsenek velünk Mindenki más, mások a meglátásai, másként gondolkozik, ezért … read more

A menstruációs panaszok lelki okai…

menstruacio1

A menstruációs panaszok a nőiség belső elutasítására utalhatnak. Ez az elutasítás irányulhat a nő társadalmi szerepére és státusára, de akár a (jövendő) anyaszerepre is. Más esetekben a nő talán mélyen vágyik gyermekre, tudja vi­szont, hogy életkörülményei vagy partnerének ellenkezése miatt … read more