Tag Archives: okozat

ovsomor

Az övsömör lelki okai…

Az övsömör esetében többnyire a test egyik oldalán, a mellkas alsó tájékán fájdalmas, hólyagszerű kiütések jelennek meg a bőrön. Testi kiváltó okként az ott végigfutó gerincvelőideg gyulladása szolgál. E megbetegedés a bőrt, azaz kontaktusteremtő szervünket érinti. 

ovsomor1

A zavar a fent említett idegnyalábból indul ki. Ez arra enged következtetni, hogy megbetegedésünk érzéke­lésünk, észlelésünk zavarával áll kapcsolatban, hiszen az idegeknek az a feladatuk, hogy a külvilág információit közvetítsék az agynak

Az övsömörben szenvedő betegnek nehézségei vannak a kapcsolat­teremtés terén, minthogy bőrbetegsége a következőket jelzi: „Foglal­kozzatok velem, törődésre és gondoskodásra van szükségem, igényelem és keresem a kapcsolatot!” Másfelől viszont belülről ellen­tétes értelmű információlökéseket kap, melyek kapcsolatfelvételében megakadályozzák, minthogy a beteg a külvilág közeledési kísérleteit egyáltalán nem vagy csak csökevényes formában észleli, így kerül sor a már említett ideggyulladásra, mely az érzékelt impulzusok továbbí­tásában és feldolgozásában bekövetkezett zavarra utal.

A beteg igényli és keresi a kapcsolatot, ugyanakkor a jóindulatú közeledéseket, félelemből vagy bizalmatlanságból, elutasítja.
Kap­csolatteremtésre bizonyos mértékig képtelenné vált, meg kell hát tanulnia másokhoz közeledni, illetve lehetőséget teremteni a kap­csolat létesítésére.

Az övsömör nem más, mint  segélykiáltás – „Szükségem van, vágyom a kap­csolatokra!” Félelem, bizalmatlanság és védekezés a kapcso­latteremtéssel szemben. Érzelmi-gondolati „ördögi kör”.

Az övsömör súlyosabb eseteiben szövődményként féloldali sü­ketség vagy vakság alakulhat ki. Jelzi, hogy a beteg többé nem képes érzékelni a valóságot, illetve a rendelkezésére álló lehetőségeket, szívesebben él tehát a látszatok világában.

Hasmenésem van… Lelki okai…

hasmenes

Szervezetünk kiválasztó rendszere azt a célt szolgálja, hogy megsza­badítson bennünket a haszontalan vagy káros anyagoktól. Normális körülmények között erre azután kerül sor, hogy a táplálékot (azaz a benyomásokat) megemésztettük, s ennek során a számunkra fonto­sat kiszűrtük. A hasmenés mintegy demonstrálja … read more

A rák kialakulásának lelki okai…

rak2

Vannak sajátosan rákkeltő tényezők, melyek valamilyen hibás lelki magatartásban gyökereznek. Az ilyen egyének hajlamosak az önsajnálatra, előszeretettel hánytorgatják fel múltbeli sérelmeiket. Képtelenek arra, hogy elengedjék magukat vagy emberi kapcsolatokat létesítsenek és tartsanak fenn. Állandó önértékelési zavarral küszködnek, olyan érzésük van, … read more

Fertőzésekről általában, lelki okok…

lelek1

Minden fertőzés valamilyen összeütközésre utal, melyet a tudat szintjén nem éltünk és nem oldottunk meg. E konfliktust gyakran észre sem vesszük, nem valljuk be magunknak vagy éppen megpróbálunk kitérni előle, így kényszerítvén rá az életet, hogy a szóban forgó prob­lémát … read more